Psychoterapeuta

 

Adam Ligęza
Psychoterapeuta wywodzący się z nurtu integratywnego. Pracuje z osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym, korzystając z technik ISTDP (intensywnej krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej). Jego pracę charakteryzuje duża aktywność zarówno terapeuty jak i pacjenta. Intensywna praca na sesji, ciągłe monitorowanie sygnałów płynących z ciała pacjenta, oraz pełne zaangażowanie pacjenta i terapeuty umożliwia wprowadzenie szybkiej i trwałej zmiany. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach (m.in. ISTDP, NVC, TSR, Lowen).  Pracuje pod stałą i regularną superwizją.