Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, absolwentką rocznej szkoły trenerskiej STABI działającej przy Akademii Ekonomiczno Humanistycznej w Warszawie oraz absolwentką I-go stopnia Terapii Schematów w Ośrodku Cogito w Warszawie.

Od 8 lat pracuje jako psycholog, współpracowałam m.in. z poradnią Niebieska Linia działającą przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Poradnią dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym działającą przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Praktyki zawodowe odbywałam w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Terapii w Warszawie.

Specjalizuję się w prazy z zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia lękowe) oraz zaburzeniami osobowości ze szczególnym naciskiem na osobowość borderline. Prowadzę szkolenia z zakresu umiejętności miękkich m.in. asertywności, technik komunikacji, technik relaksacji. Pracuje pod stałą superwizją.