Psychoterapeutka i pedagog

Ukończyłam czteroletni całościowy kurs psychoterapii, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodku pomocy społecznej m.in. z rodzinami zastępczymi a w okresie od 2012 do czerwca 2021 w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego organizując i kierując pracą psychologów, psychoterapeutów oraz asystentów rodziny.

Prowadzę psychoterapię rodzin oraz osób dorosłych i młodzieży u progu dorosłości.
Pracuję w nurcie systemowym, wykorzystując także podejście psychodynamiczne. Teorię
systemową wykorzystuję w psychoterapii rodzin jak i osób, ujmując każdego człowieka w
kontekście m.in. rodzinnym, społecznym, kulturowym.
Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.