Psychoterapeutka

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Socjologia na Politechnice Śląskiej
(o specjalnościach Polityka Społeczna oraz Socjologia Społeczności Lokalnych), a także
studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe na Akademii WSB w Dąbrowie
Górniczej. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując m.in. w Fundacji Rozwoju
Lokalnego w Knurowie, prowadząc zajęcia psychoedukacyjne i wsparcia psychospołecznego w formie
indywidualnej i grupowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych będących w kryzysie
z powodu bezdomności, bezrobocia, uzależnienia, wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Posiadam doświadczenie w pracy z klientami m. in.: Miejskich
Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach,
Centrum Integracji Społecznej w Knurowie.
Aktualnie pracuję w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologiczno – Psychoterapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży jako psychoterapeuta i terapeuta środowiskowy. Prowadzę
psychoterapie indywidualne, grupowe oraz rodzinne a także sesje wsparcia
psychospołecznego dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i ich rodziców/opiekunów
prawnych.

Socjologiczne wykształcenie pomaga mi w rozumieniu problemów i konfliktów pacjenta
w kontekście społecznym – rodzinnym, kulturowym, religijnym, zawodowym. W pracy
z Pacjentem bliskie jest mi rozumienie systemowe, jednak w zależności od potrzeb Pacjentów
stosuję różne techniki poznane podczas specjalistycznego szkolenia w trakcie
Akredytowanego Kursu Psychoterapii w Podejściu Integracyjnym: Systemowo –
Ericksonowskim, a także licznych szkoleń, wykładów związanych z psychoterapią.
Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach
związanych z psychoterapią. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych
superwizorów.
Psychoterapia jest dla mnie metodą, która pomaga ludziom poradzić sobie z cierpieniem,
z problemami na tle emocjonalnym, z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi.
Psychoterapia może być pomocna w pogłębieniu samoświadomości, w lepszym poznaniu
wewnętrznego świata własnych emocji, pragnień, powinności czy konfliktów. W bezpiecznej
atmosferze opartej na zaufaniu (tajemnica zawodowa) terapeuta wnika w świat przeżyć
drugiego człowieka, dając mu akceptację i zrozumienie.