Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pedagog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, edukator rodzinny w oparciu o „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”, mediator rodzinny.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Pracę  terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.
W pracy terapeutycznej dostosowuje metody i techniki pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta.