Psycholog i pedagog

Jest psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie przygotowującego do uzyskania certyfikatu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii – specjalność kliniczna na Uniwersytecie SWPS oraz studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim. Posiada certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuje w nurcie psychoterapii systemowej z osobami dorosłymi, parami oraz rodzinami doświadczającymi różnego rodzaju trudności, zmagającymi się m.in. z lękiem, depresją, ze stresem, będącymi w kryzysie emocjonalnym, bądź w trudnej sytuacji życiowej. W pracy terapeutycznej kieruje się zasadą, że każdy człowiek jest inny, dlatego bardzo sobie ceni indywidualne podejście do każdego pacjenta. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w szkole. Stale rozwija swój warsztat zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. W swojej pracy kieruje się Kodeksem etycznym psychologa i Kodeksem etycznym psychoterapeuty, korzysta też z superwizji.