Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, pedagog. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu psychologii – specjalność kliniczna na Uniwersytecie SWPS oraz studiów magisterskich z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim. Posiada certyfikat I stopnia terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jest certyfikowanym Trenerem Biznesu.
Pracuje w nurcie psychoterapii systemowej i psychodynamicznej z osobami dorosłymi, parami oraz rodzinami doświadczającymi różnego rodzaju trudności, zmagającymi się m.in. z lękiem, depresją, ze stresem, będącymi w kryzysie emocjonalnym, bądź w trudnej sytuacji życiowej. W pracy terapeutycznej kieruje się zasadą, że każdy człowiek jest inny, dlatego bardzo sobie ceni indywidualne podejście do każdego pacjenta.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w szkole.
W swojej pracy kieruje się Kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty, poddaje się systematycznej superwizji.