Pedagog i psychoterapeutka

Nazywam się Katarzyna Bombik. Jestem psychoterapeutą systemowym w trakcie szkolenia oraz pedagogiem i oligofrenopedagogiem. Posiadam wieloletnie doświadczenie we wspieraniu rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorujących psychicznie, a także ich rodzin.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z dziećmi i młodzieżą w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum oraz placówkach leczenia zdrowia psychicznego. Prowadziłam warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, grupy treningowe i terapeutyczne dla młodzieży i małżeństw.
Od lat łączę pracę z pasją i życiowym doświadczeniem. Swoje kwalifikacje zawodowe, które ukierunkowałam w stronę pomocy psychologiczno-pedagogicznej doskonaliłam na szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowo-dydaktycznych. Czuję się powołana do udzielania wsparcia i towarzyszenia człowiekowi pragnącemu doświadczyć zmiany życia i osiągnięcia jego pełni.
W kontakcie z pacjentem kieruję się szacunkiem, uważnością, empatią i tworzeniem przestrzeni, w której możliwy jest proces odnalezienia siebie i rozwoju. W pracy terapeutycznej uwzględniam także rozwój duchowy rozmówcy, o ile wyrazi taką potrzebę. Swoją pracę poddaję stałej i regularnej superwizji.