Pedagog i psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną. Jest magistrem pedagogiki. Absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Od 1992 roku pracuje w placówce interwencyjnej świadczącej pomoc i wsparcie dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w sytuacjach trudnych, kryzysowych. W toku długoletniej pracy zawodowej cały czas się kształci, obecnie w trakcie Podyplomowych Studiów Psychoterapii na PWT we Wrocławiu. Szkoli się w psychoterapii łączącej nurty psychodynamiczny, Gestalt, systemowy i poznawczo-behawioralny. Ukończyła szereg kursów, szkoleń, warsztatów i treningów wynikających ze specyfiki pracy. Między innymi: Certyfikowany Kurs Trenerski Treningu ART, Kurs Socjoterapii, Kurs Kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej, Licencjonowany Kurs Zawodowy Dogoterapii.