Zarządzający oddziałem w Bielsku-Białej i Gliwicach