Psychoterapeutka

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam czteroletni kurs psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczę w kursie uzupełniającym do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję w oparciu o kodeks etyczny psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W mojej pracy terapeutycznej przede wszystkim interesuje mnie drugi człowiek i jego sposób rozumienia świata.