Psycholog i psychoterapeutka

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychoterapeutka poznawczo –
behawioralna w tracie szkolenia certyfikacyjnego. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą którzy
doświadczają trudności lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych,
zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym, problemów emocjonalnych i trudności w relacjach.
Doświadczenie zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. dr
Józefa Babińskiego
i w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,
a także w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pracę poddaje superwizji.