Psycholog i psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie, certyfikowany terapeuta EMDR Europe. Doktorantka w Instytucie Psychologii UJ (Zakład Psychologii Klinicznej) oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii UP w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu psychologii zaburzeń, diagnozy, pomocy psychologicznej oraz psychologii traumy. Autorka publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych. Jej zainteresowania zawodowe obejmują: psychologię zdrowia, psychopatologię, psychotraumatologię i neuropsychologię. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując na oddziałach somatycznych i psychiatrycznych m. in. w Centrum Psychiatrii w Katowicach i Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zajmuje się psychoterapią indywidualną pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i adaptacyjnymi. Pracuje pod stałą superwizją.