Psycholog i psychoterapeutka

Jestem magistrem psychologii, specjalność kliniczna, pedagogiem ,terapeutą i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Studiowałam psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospoleczym w Katowicach, pedagogikę w zakresie pracy socjalnej na Uniwersytecie Zielonogórskim; aktualnie realizuję ścieżkę psychoterapeuty w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, rekomendowanej przez Polskie Towzrzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. . Realizuję także ścieżkę formalną , prowadzącą do uzyskania Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej oddział Association for Behavior Analysis International, uczestnicząc także w stażach w Ośrodkach Behawioralnych pod superwizją osoby posiadającej aktualną Licencję Superwizora min. w Niepublicznych Szkołach UMIEM w Krakowie dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Posiadam także certyfikat trenera programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja-prowadząc kilka edycji szkoleń dla kandydatów na opiekunów zastępczych i adopcyjnych z terenu powiatu wodzisławskiego. Ponadto posiadam certyfikat ukończenia szkolenia „Terapia schematu” -stopień podstawowy, certyfikat ukończenia I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz szkolenia: „Podstawy Terapii Poznawczo-Behawioralnej”