Pedagog i psychoterapeuta

Ukończył psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1998 roku. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Ośrodku Młodzieżowym zajmującym się uzależnioną młodzieżą. W trakcie pracy kształcił się dalej podejmując szkolenia w Studium Pomocy Psychologicznej, a następnie w Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jest certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Podjął także szersze szkolenie w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej kończąc 3 stopniowe szkolenie trwające 4 lata. Od 21 lat czynnie pracuje w psychoterapii. Kierował pracą zespołów w Czechowicach-Dziedzicach, Oświęcimiu czy Makowie Podhalańskim i prowadził Punkty Konsultacyjne dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Pszczynie i Kobiórze. Ma doświadczenie w pracy z grupami osób współuzależnionych i grupami Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Spotkania

Informujemy, że ponownie możemy spotkać się w naszych gabinetach.  

Oczywiście spotkania online w dalszym ciągu są możliwe.

Zapraszamy